top of page

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

פת"ח באסטרטגיה הערבית

יהושפט הרכבי

40

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

קאפקא - ביוגרפיה

רולנד היימן

70

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מן הדליקה ההיא

אהרון מאירוביץ

40

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

חדשות מהעולם התחתון

בוקי גרינברג

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

הפתרון הסופי תעודות על השמדת יהודי אירופה

מחברים שונים

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

פריחת הארנים

זרבבל גלעד

25

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מסיפורי שקספיר

צ'רלס ומרי למב

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית בצירוף מפות, צילומים ולוחות

פנחס נאמן

160

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ארץ-ישראל ויישובה במאה הי"ט 1917-1777

מרדכי אליאב

50

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ספר רמת גן

יוסף נדבה,

150

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

דפים לחקר תקופה השואה א'-קובץ

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

היהודי הבודד והיהדות

פרופסור אליעזר

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מבוטל

40

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מעשים:ההסתדרות בחיפה בשנים 1945-1953

עורך:שלמה קדוש

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

הדיקטטורה הגרמנית כרך א וב

קרל דיטריך

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מבחר סיפורי מדע בדיוני מספר 1

דונאלד וולהיים

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

עוד סיפורים מעולם אחר

סטיבן שפילברג באואר

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מבוטל

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

התקופות הקדומות (מהתקופות הפריהיסטוריות עד סוף האלף השני לפני הספירה)

ישראל אפעל

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ההסטוריה של ארץ-ישראל : התקופה הרומית-ביזנטית, שלטון רומי מהכבוש ועד

יעקב שביט

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ספונות - ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח ספר יוון א'

מאיר בניהו

70

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני

מאיר בניהו

70

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever

Ray Kurzweil

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

דודה חוליה והכתבן

מַריוֹ וַרגַס יוֹסָה

25

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מבוטל

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

אנטומיה של אחיזת עיניים

גיל קרל

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

גורלה הכלכלי של יהדות גרמניה

יעקב לשצינסקי

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

זכור : יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קאמיינה

ירחמיאל שיאר

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

The Comedians (Penguin Classics)

Graham Greene

15

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

On Aggression

Konrad Loreenz

20

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מורה הנבוכים א ב ג

רבינו משה בן מימון

45

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

עלי-בבא וארבעים השודדים : מתוך אלף לילה ולילה

אלף לילה ולילה

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

Palestinians and israel

Y Harkabi

25

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית [כרך ב]

פרץ מרחב

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

תמורות בכלכלה הקפיטאליסטית

י. ורגה

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מצדה מעוז אחרון

מיכאל ליבנה

55

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ירושלים ירושלים

לאפייר

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

Masada - The Yigael Yadin Excavations 1963-65 Final Reports

Yigael Yadin

40

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

הגיבור מכלוב האריות (חדש)

יהואש ביבר

30

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

ילדי בטא"ל: בלי טובות אפשר לחיות

מילא אוהל

25

  :  מחבר הספר

:   מחיר

הספר נוסף לעגלה בהצלחה

מחיר
מחבר
שם הספר
40
יהושפט הרכבי
פת"ח באסטרטגיה הערבית
70
רולנד היימן
קאפקא - ביוגרפיה
40
אהרון מאירוביץ
מן הדליקה ההיא
45
בוקי גרינברג
חדשות מהעולם התחתון
45
מחברים שונים
הפתרון הסופי תעודות על השמדת יהודי אירופה
25
זרבבל גלעד
פריחת הארנים
30
צ'רלס ומרי למב
מסיפורי שקספיר
160
פנחס נאמן
אנציקלופדיה לגיאוגרפיה מקראית בצירוף מפות, צילומים ולוחות
50
מרדכי אליאב
ארץ-ישראל ויישובה במאה הי"ט 1917-1777
150
יוסף נדבה,
ספר רמת גן
30
דפים לחקר תקופה השואה א'-קובץ
30
פרופסור אליעזר
היהודי הבודד והיהדות
40
מבוטל
55
עורך:שלמה קדוש
מעשים:ההסתדרות בחיפה בשנים 1945-1953
45
קרל דיטריך
הדיקטטורה הגרמנית כרך א וב
30
דונאלד וולהיים
מבחר סיפורי מדע בדיוני מספר 1
30
סטיבן שפילברג באואר
עוד סיפורים מעולם אחר
45
מבוטל
55
ישראל אפעל
התקופות הקדומות (מהתקופות הפריהיסטוריות עד סוף האלף השני לפני הספירה)
55
יעקב שביט
ההסטוריה של ארץ-ישראל : התקופה הרומית-ביזנטית, שלטון רומי מהכבוש ועד
70
מאיר בניהו
ספונות - ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח ספר יוון א'
70
מאיר בניהו
ספונות : ספר שנה לחקר קהילות ישראל במזרח - ספר שני
45
Ray Kurzweil
Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever
25
מַריוֹ וַרגַס יוֹסָה
דודה חוליה והכתבן
55
מבוטל
45
גיל קרל
אנטומיה של אחיזת עיניים
45
יעקב לשצינסקי
גורלה הכלכלי של יהדות גרמניה
45
ירחמיאל שיאר
זכור : יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קאמיינה
15
Graham Greene
The Comedians (Penguin Classics)
20
Konrad Loreenz
On Aggression
45
רבינו משה בן מימון
מורה הנבוכים א ב ג
30
אלף לילה ולילה
עלי-בבא וארבעים השודדים : מתוך אלף לילה ולילה
25
Y Harkabi
Palestinians and israel
30
פרץ מרחב
תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית [כרך ב]
55
י. ורגה
תמורות בכלכלה הקפיטאליסטית
55
מיכאל ליבנה
מצדה מעוז אחרון
30
לאפייר
ירושלים ירושלים
40
Yigael Yadin
Masada - The Yigael Yadin Excavations 1963-65 Final Reports
30
יהואש ביבר
הגיבור מכלוב האריות (חדש)
25
מילא אוהל
ילדי בטא"ל: בלי טובות אפשר לחיות
25
תמר בורנשטיין-לזר
חגי ישראל-ראש השנה ויום הכפורים
150
מבוטל
30
שונים
טיפול במחלת הסרטן - קובץ מאמרים על דרכי טיפול וריפוי אלטרנטיביות במחלת הסרטן
30
יהודה עתי
מה לך רוח?
55
הלינה אשכנזי
רציתי לחיות גיטו וארשה פרושקוב מחנה וילהלמסהגן ברלין ביתצ חרושץת שווארצקוף מחנה מספר חמש
55
מייטג בומברג
רק את נפשו אל תיקח אוסטרוביץ אושוויץ קלצ'ה
45
לנדא משה
מיעוט לאומי לוחם
45
דוד יוכבידוביץ-כהני
גלגול מחילות: דרך גיטאות, יערות, גבולות וארצות לארץ ישראל במלחמת העולם השניה
40
עורכת: יעל נידם־אורביטו
היום הוא יומנו - יומנה של לורלי וייס (אסתר זהר) פליטה באיטליה הפשיסטית
60
מרדכי גבירטיג
העיירה בוערת
45
צבי שנר
הפתרון הסופי : תעודות על השמדת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית
55
קופל הולצמן
באין אלהים
55
אברהם בן-שחר
שועלים בחרבות - יומן מלחמה - ירושלים העתיקה, הרובע היהודי, מאי 1948 - דן חסכן #41
35
חיה וחיים לזר
עדות מימי חורבן ומרד
45
מנחם שטיף
שואה ותקומה : סיפורו של נער בשואה
35
מאיר לבינשטיין
על קו הקץ
30
דויד פלד
הגרמניה בלבן וכחול
35
אידה ויוסף קפלן
עד יום כיפורים זה
160
הקבוץ המאוחד
דפי עדות (ארבעה כרכים) - 96 חברי לוחמי הגטאות מספרים
120
גידל נחום טים
היהודים בגרמניה
30
אליה שחור
מערכי שיעור בתנ"כ: ספר שופטים
30
מבוטל
45
מיכאל אבי-יונה
גיאוגראפיה היסטורית של ארץ-ישראל - למן שיבת-ציון ועד ראשית הכיבוש הערבי בלווית אחת-עשרה מפות
60
יוסף אבירם
ירושלים לדורותיה - הכינוס הארצי הכ"ה לידיעת הארץ
45
נפתלי הרץ טור-סיני
הלשון והספר; בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורתיה בספרות -כרך האמונות ונדעות
80
חיים הלל [ע]בן-ששון
תולדות עם ישראל א'-ג'
40
מיכאל אבי-יונה
בימי רומא וביזאנטיון - היסטוריה מדינית של יהודי ארץ-ישראל למן מרד בר-כוכבא ועד ראשית הכיבוש הערבי
90
המצב חמור אבל לא רציני
35
הנס אבלי
דידקטיקה פסיכולוגית - על פי משנתו של ז'אן פיאז'ה
45
קלאוס מנרט
סין אחרי הסערה - דיווח ופרשנות
45
פרופסור גייל וימר
אמנות הסיבים הפולנית בת-זמננו
30
אדיר כהן
מסע בניקבת עץ-התות : רומאן
120
נחמן בלומנטל
המרי והמרד בגיטו וארשא : ספר מסמכים
30
מוחמד חסנין היכל
הספינקס והקומיסר : עליתה ושקיעתה של ההשפעה הסוביטית בעולם הערבי
20
ישראל המאירי
הלבנים - ספריה לעם #320
30
מבוטל
35
דוד שמעוני
ספר הפואמות
35
יוסל ברגנר
שירי אהבה
55
יצחק למדן
כל שירי יצחק למדן
70
יגאל תומרקין
די
40
לאה גולדברג
ברק בבוקר (בבקר) - שירים
80
חיים אורלן
שירת ח. נ. ביאליק; אנתולוגיה. מבחר דברי-פשר, הערכות, מסות, דברי-לוואי וזכרון על כל שירי ביאליק. ליקט וערך חייםאורלן
80
אורה אחימאיר
40 שנה בירושלים - 2007-1967
30
רננה לייש
פיטר דאק
30
יז'י קושינסקי
משחק תאוה
30
שמשון מלצר
אור זרוע - מבחר שירים
55
מקסלו דסקל
הצודק והבלתי צודק
55
צילה רנרט
שלושה קרונות בקר
45
שמואל הכהן
כמו אבנים שותקות - המיתוס ההולנדי
45
חיים שור
יוניה
25
מכבית מלכין
מסע הבתים - שירים
30
רובין קוק
כוכבים במעטפה - כשהאנתקרס תוקף
30
ד.ו. בופה
חשוד מזדמן
45
קורי טן בום
אסירה ובכל זאת
55
מרדכי טמקין
שירים ותפלות
25
Ephraim Kishon
Bow softly in jericho
25
Ephraim Kishon
Wise guy, solomon.
45
noran levin
the holocaust the destruction of european jewry 19
30
יצחק ברזילי
ספורים רוסיים בני זמננו
30
ג'נט וינטרסון
ספר הכוח - THE POWER BOOK
40
יוחאי רמץ
רמץ
40
צ'רלס הנדי
המעיל הריק : פרדוקסים בעולם העסקים
45
דוד עורך כנעני
מאה שנה - חיי היהודים במאה התשע-עשרה - השכלה וחינוך #
40
אורן נהרי
ישראל 60 שנים וטיולים
30
מחמוד פרידלנדר חוסין
דו-שיח ערבי-ישראלי
35
(ליקט וערך) אדיר כהן
אדם במלחמה : מבחר פרקי ספרות
40
אפרים מאיר
מעשה זיכרון : חברה, אדם ואלוהים לאחר אושוויץ
35
V. S. Naipaul
A house for mr. biswas
35
Marcel Proust
Swann's way
40
בצלאל רות
היהודים בתרבות הרנסנס באיטליה (היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה)
45
זאב וילנאי
אגדות ארץ ישראל - השפלה, החוף, הנגב, הגליל עבר הירדן וסיני
45
עוזי פז
נופים וטבע מנגב עד חרמון
80
בנימין מזר
ערים וגלילות בארץ-ישראל - מחקרים טופוגראפיים-היסטוריים
45
חיים שירמן
השירה העברית בספרד ובפרובאנס - כרך ראשון : ממנחם אבן סרוק עד יצחק אבן עזרא
45
חיים שירמן
השירה העברית בספרד ובפרובאנס - כרך שני : מיוסף קמחי עד סעדיה אבן-דנאן (בערך 1492-1150 לסה"נ)
55
מבוטל
15
Isaac Bashevis Singer
A crown of feathers, and other stories
30
Emil Ludwig
Napoleon
30
Ori Hofmekler
Hofmekler's people
45
Photography year 1976/77 edition
20
זהבית יפית
מרפי צוחק על החיים - חוקי מרפי בשילוב גרפיטי ובדיחות של מיטב תוצרת הארץ
45
בתיה עוזיאל
עבודות בחבל, פריה ובד (ב)
45
אירנה ליבמן
הרכבות של מאיר'קה : סיפורים על ילדים בשואה
45
יעקב שביט
ההסטוריה של ארץ-ישראל : שלטון המוסלמים והצלבנים (1291-634)
80
דיויד פייפר
אנציקלופדיה לאומנות הציור והפיסול : מבוא לציור ולפיסול : יסודות בהבנת כרך 1
55
מבוטל
45
דיויד עורך כהן
יום בחיי ישראל
20
רון אדלר
ממחר אקטוף ענן
35
משה עמירב
אדוני ראש הממשלה ירושלים
45
Benjamin Flowers
Skyscraper: The Politics and Power of Building New York City in the Twentieth Century
80
מיכאל אבי-יונה
ספר ירושלים : טבעה, תולדותיה והתפתחותה... [כרך א : תנאי הטבע ותולדות..
45
ד"ר דורותי איינון
המדרריך השלם להתפתחות הילד
45
מבוטל
45
איתמר יעוז-קסט
ספר עקד - 25 שנה
45
יאן פלמינג
האיש בעל אקדח הזהב (זמורה ביתן) - ג'יימס בונד 007 #
25
ר. ל. סטיין
חדר הפחד - עלילות רחוב פחד #6
25
Andre Dubus III
House of Sand and Fog (Oprah's Book Club) (Vintage Contemporaries)
25
רבקה בן-אליעזר
סבתא בשלה דיסה : שירי אצבעות ומשחק
30
Ben Roman
I Luv Halloween, Volume 3 (v. 3)
15
George Orwell
Decline of the english murder, and other essays
30
ג'ורג' מקולי טרווליין
דברי ימי אנגליה - כרך ג - משלום אוטרכט עד תקופתנו
30
דאינה צ'וויאנו
אי האהבה לאין-קץ
55
Stephen S. Kayser
The book of books in art: a selection of biblical painting and sculptures five centuries of western civilization
30
אהרן אפלפלד
טמיון - צד התפר #
55
אנדה עמיר
על מה תודה?אנדה עמיר פינקרפלד
45
בתיה עוזיאל
עבודות בנייר (א)
55
מבוטל
30
Robert Fulghum
All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten
20
חנן שדמי
לנו עדר שדה
30
מרים עקביא
הרפתקה באוטובוס ועוד הרפתקאות
30
תקווה שריג
סוד בסנדוק-סיפורי עדות בישראל
20
נילס הולגרסון במחבוא
55
יורם טהרלב
הגבעטרון - 40 גבעטרון - שירים לאורך הדרך
35
סיימון בראון
עקרונות הפאנג שואי
80
דניאל קימלמן
שירים
100
יערי פולסקין
מחתרת ניל"י
40
דייויד אטנבורו
החיים עלי אדמות
35
עירית זהרוני
דרך ארץ - אדם וטבע
35
קרני איריץ
ומה נביא מתנה? - רעיונות וברכות לכל אירוע
35
סער
על כלבים ואנשים-קריקטורות
40
מבוטל
120
יצחק פוגץ'
תמונה ושיר : ציורים מתוך 'סדרת הזהב' של יצחק פוגץ' - ושירים להם כתב יהודה עמיחי
50
מוזיאון חיפה לאמנות חדשה
אביבה שמר : רישומים
25
Caroline Myss
Why People Don't Heal and How They Can [With Earbuds] (Playaway Adult Nonfiction)
55
משה מבורך
אנשי רוח בישראל - דיוקנאות סופרים
45
ישראל הס
אמונות ב` (ירוק)
45
יהושע בר-יוסף
הפוטוגראף הרביעי
40
יהושע בר יוסף
עצי שטים עומדים
55
Michel Laclotte
Treasures of the Louvre
15
סיפורים ערביים
30
מבוטל
55
בנימין מזר
כנען וישראל ; מחקרים היסטוריים
25
Émile Zola
Nana (Penguin Classics)
30
פיו
המשקפים הורדים (הורודים) של הדרדסים - טלדרדס 4 דרדסים - טלדרדס #4
30
S H Fraiberg
The magic years
35
מרים ילן-שטקליס
יש לי סוד - שירים וספורים #ספר שני
25
נחמן בן שמחה מברסלב
איש היער : (בן מלך ובן שפחה שנתחלפו) : ספור
35
מבוטל
40
ד''ר מרים
להיות אישה - המדריך השלם לכל תחומי הנשיות
40
אפרים קישון
ארבינקה
35
ג'ון האקט
מלחמת העולם השלישית
20
מוחמד חסנין היכל
הספינקס והקומיסר - עליתה ושקיעתה של ההשפעה הסובייטית בעולם הערבי
35
סופר אטלס כרטא 2005 - ארץ ישראל - ספירלה
45
אנדרה
המשמנאים והמרזנאים
45
מבוטל
60
חיים נחמן ביאליק
ספר האגדה א ב
55
נשיונל ג'אוגרפיק סוסייטי
פלאי ההנדסה
35
ז'ורז' אמאדו
גבריאלה ציפורן וקינמון (1983)
80
אלכסנדר בוגן
40
Bruce Springsteen
Greatest hits
80
אנשל שפילמן
לוחמי חרות ישראל : כתבים [א]
80
אנשל שפילמן
לוחמי חרות ישראל : כתבים [ב]
45
Josse Stern
People Of The Book : An Artistic Exploration Of Th E Bible
45
תולדות השואה-גרמניה ב'
150
אנציקלופדיה של גלויות : ספרי זכרון לארצות הגולה וע
45
אדוארד בולור ליטון
ריאצ'י: הטריבון האחרון
20
Thomas Kiernan
Yasir arafat, the man and the myth
25
סרוונטס
דון קישוט איש למנשה סרוונטס עיבוד בינה אופק תחריטים של גוסטב דורה
35
Bertrand Russell
Selected papers of bertrand russell
100
Ramon Gomez De La Serna
Dali

לא נמצאו תוצאות

bottom of page